Kõik uudised

Ida-Virumaal otsiti võimalusi õiglaseks üleminekuks kliimaneutraalsele majandusele 

06. detsember 2019
4. detsembril toimus Ida-Virumaal Kukruse polaarmõisas õiglase ülemineku ümarlaud, kus arutati Ida-Virumaa võimalusi õiglaseks üleminekuks (just transition) taastuvenergiale ning mitmekesisemale majandusele. Sündmusel jäi muu hulgas kõlama vajadus selge visiooni ja konkreetsete tegevuste järele, milles olid huvitatud kaasa lööma kõik osapooled.

Ümarlaual räägiti õiglase ülemineku rahastusvõimalustest ning sellest, kes võiks üleminekut eest vedada ning protsessis osaleda. Üleminekut kannustavad tagant nii kliimakriis, kohalike ootus pikaajaliste lahenduste leidmiseks kui ka ELi rahastusvõimalused. Nimelt planeeritakse eelseisvatel kuudel ELi rahade kasutamist järgmiseks seitsmeks aastaks. “On teada, et see jääb Eesti jaoks viimaseks heldeks rahastusperioodiks, mistõttu on oluline, et juba lähiajal koonduksid ja asuksid tegutsema huvigrupid, kes seisaksid Ida-Virumaa ülemineku rahastamise eest,” sõnas Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu.

Fotol ELFi kliimaekspert Piret Väinsalu. Autor: Katre Liiv.

“Ümarlaual oli näha, et Ida-Viru piirkonna õiglane üleminek kliimaneutraalsust toetavatele alternatiividele läheb korda nii kohalikele kui väljaspool Ida-Virumaad elavatele huvipooltele - kaasa lõid erinevate valdkondade esindajad eri Eesti paigust. Osalejad pakkusid kohapeal välja mitmeid õiglast üleminekut soosivaid ideid ning viisid neid kokku võimalike rahastusallikatega. Kliimamuutus ja rohepööre on ELis oluline prioriteet, Ida-Virumaal on võimalus sellest kinni haarata,” sedastas Eesti Rohelise Liikumise energeetikaekspert Madis Vasser.

Kohal oli ka Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi esindaja Brieuc Posnic. Posnic tutvustas ELi visiooni, mille kohaselt ei jäeta abita ühtegi süsinikumahuka majandusega regiooni, mis kliimapoliitika tõttu raskustesse satub. Lisaks kirjeldas Komisjoni esindaja erinevaid õiglasele üleminekule suunatud nõustamis- ja rahastusvõimalusi, mida EL pakub. Euroopa Komisjoni algatatud platvormiga oodatakse liituma ka Eesti ülemineku töögruppi.

Õiglane üleminek taastuvenergiale tähendab, et regioonides, mis sõltuvad hetkel fossiilkütustel põhinevast tööstusest, on inimestele ka edaspidi tagatud õiglane sissetulek ja soodsad tulevikuväljavaated. Eestis räägitakse õiglase ülemineku mudeli rakendamisest peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud tööliste ja sellest mõjutatud kogukondade puhul. Üleminek puudutab aga rohkem või vähem kogu Eestit. Fossiilkütustelt taastuvenergiale ülemineku vajaduse Eestis tingib globaalne kliimakriis, mida üha rohkem üle maailma teadvustatakse. Näiteks kuulutas Euroopa Parlament möödunud nädala lõpus Euroopas välja kliima hädaolukorra. Samuti tuleneb ülemineku vajadus Pariisi kliimaleppest ning kõrgetest CO2 kvoodihindadest, mis teevad põlevkivienergia tootmise majanduslikult ebamõistlikuks.

Ümarlaual osalesid ettevõtete, vabaühenduste, ametiühingute, omavalitsuste ja ministeeriumite esindajad, samuti teadlased, ajakirjanikud jt. Ümarlauda korraldasid keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga. Sündmust toetas Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI).

Rohkem infot:
www.kliimadialoog.ee

www.kliimamuutused.ee