Gaasilekkest Läänemeres  29.09.2022

Olukord Läänemerel on kriitiline. Leke võib kahjustada nii mereelustikku kui inimesi. Seda kriisi oleks saanud ennetada, nüüd tuleb see kiiresti likvideerida ja sellest õppida.
Eestimaa Looduse Fond (ELF) on mõlema Nord Streami gaasitoru rajamise eel korduvalt võimalikke keskkonnaohte avalikult esile toonud, oma murega Euroopa Komisjoni poole pöördunud ning kohtus vaidlustanud gaasitoru rajamisega seotud plaane, sh veekasutusloa. ELF leidis, et gaasitorude keskkonnamõjude hinnangud on puudulikud.

Mida sellest kogemusest kaasa võtta?
- suurprojektide keskkonnamõjusid ja geopoliitilisi riske tuleb hinnata oluliselt põhjalikumalt;
- energiajulgeolek ei ole kunagi tagatud, kui energiaga varustatus sõltub Venemaast;
- fossiilkütused tuleb jätta minevikku ning need asendada võimalikult kiiresti kestlike taastuvenergia lahendustega.

Loe ka ELFi mereprogrammi juht Aleksei Lotmani värsket kommentaari Delfis


Mõned varasemad teemaga seotud kajastused:
Eestimaa Looduse Fond vaidlustas kohtus Nord Streami miiniõhkimisloa
ELF: Nord Streami seletused pole veenvad
Aleksei Lotman: Aleksei Lotman: gaasijuhe ohustab Läänemerd