Kõik uudised

Euroopa vabaühenduste ühisalgatus UNIFY innustab riike kliimasõbralikkusele

10. märts 2020
Üksteist Euroopa Liidu kodanikualgatust ühendasid jõud, et innustada riike võtma ambitsioonikamaid kliimaeesmärke kolmes valdkonnas: ELi rahastuse planeerimine kohalikul tasandil; riiklikud energia- ja kliimakavad; pikaajalised strateegiad.


Ühisprojekt kannab nime “Unify: Bringing the EU together on Climate Action” ning seda rahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Kaasa löövad Tšehhi, Horvaatia, Eesti; Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Portugali, Sloveenia, Hispaania ja Taani vabaühendused. Eestist lööb kaasa SA Eestimaa Looduse Fond (ELF).

Euroopa vabaühenduste kliimavõrgustiku (CAN) juht  ja üks ühisalgatuse vedajatest Wendel Trio nentis: “ UNIFY ühisprojekt sai alguse olulisel momendil - selle fookus ning ajastus kattub Rohelise leppe (Green Deal) koostamisega.
Vabaühendused on seadnud endale eesmärgiks tõestada UNIFY algatuse jooksul, et riigid saavad oma 2030. a kliimaeesmärke märkimisväärselt suurendada,  kasutades selleks juba olemasolevaid poliitikadokumente ja rahastust."

ELFi kliimaekspert Piret Väinsalu tõdes, et koostöö on globaalse kliimakriisi lahendamisel võtmeküsimus. "Globaalset kriisi üksnes lokaalselt tegutsedes ei lahenda. Tarvis on, et kõik riigid oleksid paadis, panustaksid kliimaneutraalsuse saavutamisse ning näitaksid eeskuju ka teistele. Koostöö peab toimuma nii riiklikul kui kodanikuühenduste tasandil"

Uuri lähemalt UNIFY kodulehelt:  http://unify.caneurope.org/