Kõik uudised

ELFi noore looduskaitsja auhinna pälvis TÜ teadur Virve Sõber

06. veebruar 2018
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) noore looduskaitsja 2017. a auhinna pälvis Tartu Ülikooli teadur Virve Sõber, kes paistis möödunud aastal silma oma vabatahtliku panusega planeeritava puidurafineerimistehase keskkonna- ning sotsiaalmajanduslike mõjude käsitlemisel. Tegemist on ühiskondlikult olulise küsimusega, mis vajab põhjalikku avalikku arutelu ning Sõbra initsiatiiv on igati tervitatav.

Virve Sõber on pea kogu 2017. aasta jooksul hoidnud puidurafineerimistehasega seotud teemasid avalikkuse ja teadlaskonna tähelepanu all, panustades selleks oma vaba aega erinevate küsimuste süstemaatilisse läbitöötamisse. “Virve Sõber tõi avalikku diskussiooni analüütilise ning tasakaaluka vaatenurga. Vabatahtlik panustamine kogu ühiskonda puudutavasse olulisse protsessi teadustöö ja pere kõrvalt näitab pühendumust ning elukeskkonnast hoolimist,” ütles ELFi juhatuse ning konkursi žürii liige Siim Kuresoo.

Virve Sõbra sulest ilmus mullu oktoobris Postimehe artikkel „Kas ja millist kasu saaksid Eesti elanikud tselluloositehasest?“, samuti andis ta Eesti Teaduste Akadeemia seminaril temaatilise ülevaate „Eesti puidukeemia perspektiivid“ ning oli üks Tartu linnavalitsusele tselluloositehase planeeringu asjus tehtud avaliku pöördumise algatajatest.

Virve Sõber on Tartu Ülikooli zooloogia osakonna teadur, kes tegeleb teadustöös laialdaste teemadega alates tolmeldajate ja taimede omavahelistest interaktsioonidest kuni invasiivsete liikide edukust mõjutavate teguriteni. Oma doktoritöö kaitses Virve Sõber 2010. aastal teemal "Biootiliste vastasmõjude roll taimede paljunemisedukuses", uurides töös põhjalikult looduslike taimeliikide paljunemisedukust ning ohtrust mõjutavaid tegureid nii lokaalses kui regionaalses skaalas. Virve Sõbra esitasid kandidaadiks tema kolleegid Tartu Ülikoolist.

Noore looduskaitsja auhinda antakse välja alates 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade. Auhinna pälvija otsustab ELFi poolt kokku kutsutav žürii, kuhu tänavu kuulusid Peep Männil, Annely Esko, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman. Auhinnafondi panustasid ettevõtted 360 Kraadi, Natourest, Estonian Nature Tours ja Rewild. Auhind, millega kaasneb 1000-eurone stipendium, anti üle 5. veebruaril ELFi 27. sünnipäeva tähistamisel.

2016. aasta nooreks looduskaitsjaks valiti Annely Esko Keskkonnaametist, eriauhinna pälvisid loodusteadlane Liina Remm ning kodanikuaktivist Linda-Mari Väli. Varasemalt on auhinna pälvinud Riho Kinks, Aveliina Helm, Renno Nellis, Indrek Tammekänd, Ulvar Käärt, Murel Merivee, Tarvo Valker, Marek Sammul, Peep Mardiste ning Asko Lõhmus.

Rohkem infot:
http://elfond.ee/teoksil#/projektid/noore-looduskaitsja-auhind