Kõik uudised

ELF uurib ning tutvustab loodussõbralikku metsandust

12. september 2018
Eestimaa Looduse Fond (ELF) avaldas täna loodussõbralikule metsandusele ja metsa väärtustele pühendatud kodulehe www.metsaomanikule.ee, mis on mõeldud metsaomanikele ning teistele huvilistele.

Kodulehe eesmärk on aidata metsaomanikel oma metsade kasutust loodust arvestavalt läbi mõelda ja planeerida. Muuhulgas leiab lehelt infot erinevate majandamisvõtete kohta, praktilisi nõuandeid metsatööde planeerimiseks ning samuti ülevaate metsa eri loodusväärtustest, millele metsaomanikud võiksid metsas tegutsedes tähelepanu pöörata. Kogemuste ja praktilise info vahetamiseks kutsutakse huvilisi-omanikke üles liituma ka metsaomanike võrgustikuga.

Ühtlasi uurib ELF tänavu käima lükatud projekti raames Tartu Ülikooli teadlaste abiga erinevaid loodussõbralikke metsamajandamise võtteid Eestis - selleks puhuks on üles otsitud mitmed metsaomanikud, kes juba praegu püsimetsanduslike võtetega metsa majandavad. Samuti korraldatakse metsaomanikele loodussõbralikku metsandust ja metsa väärtusi tutvustavaid õppepäevi, rajatakse Eestisse esimene püsimetsanduse demomets jm.

“Paljusid eestlasi teeb murelikuks meie metsade intensiivne majandamine ning üha enam metsaomanikke otsib alternatiivseid majandamise võimalusi. Ühe praktilise lahendusena saab siin välja käia püsimetsanduse, mis toob omanikule jätkuvalt tulu, kuid säilitab hästi majandades ka kõik teised metsa väärtused - liigirikkuse, puhkevõimalused, seene- ja marjakohad jne. Samas on võimalik teha ka tavapäraseid raieid märksa loodust arvestavamalt,” ütles ELFi metsaekspert ning tuleviku metsanduse projektijuht Liis Kuresoo. “Soovime anda oma panuse loodussõbralike metsandusvõtete laialdasemale kasutamisele,” lisas Kuresoo.

Loodussõbralikud metsanduse võtted, nagu püsimetsandus võimaldavad metsa majandada nõnda, et jääks piisavalt ruumi elustikule ja samal ajal pakuks see inimestele tööd, sissetulekut ja eneseteostuse võimalust. Püsimetsanduse puhul raiutakse metsa valikraietega lühikeste ajavahemike (olenevalt võimalustest 3-10 a) tagant - metsast eemaldatakse pidevalt puistus allajäävaid puid, tekitatakse häile ning soodustatakse nõnda looduslikku järelkasvu. Samal ajal saavad metsas edasi elutseda kõik sellele omased liigid.

Kolmeaastast projekti toetab Ülemiste keskus. Ettevõte otsustas panustada just püsimetsa loodussõbraliku majandamise idee tutvustamisse, kuna see haakub Ülemiste keskuse ühe põhiväärtusega – väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust.

Rohkem infot:

www.metsaomanikule.ee


Liis Kuresoo
Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert ja projektijuht
Tel: 56243102
E-post: liis.kuresoo@elfond.ee