Kõik uudised

ELF: Omavalitsustel peab olema võimalus hoida oluliste keskkonnafunktsioonidega metsi

15. september 2020
Eestimaa Looduse Fond (ELF) avaldas möödunud nädala lõpus justiitsministrile saadetud kirjas toetust Rahandusministeeriumi plaanile täpsustada omavalitsuste õigusi üldplaneeringuga raieid piirata. Tulenevalt planeerimisseadusest on valdadel ja linnadel õigus seada üldplaneeringuga tingimusi raietele metsades, mis vähendavad õhusaaste, müra, tuisu ja tormidega kaasnevaid ohte inimestele ja nende kodudele. Ent praegu on metsaseaduses vastuoluline säte, mis eeldab selleks kokkulepet metsaomanikuga.


“Loomulikult on parim, kui omavalitsused, kogukond ning metsaomanikud teevad metsaküsimustes tihedalt koostööd ning võimalusel arvestatakse kõigi osapoolte huvidega. Aga kohalike elanike elu, tervise ja vara kaitseks ei saa seadusega jäigalt nõuda omavalitsuselt kokkulepet omanikuga. Avalikes huvides maakasutusele ja kinnisvaraarendusele tingimuste seadmine on loomulik osa ruumilisest planeerimisest, kus teatud kompromisse peavad tegema kõik omanikud,” selgitas ELFi metsaprogrammi ekspert Liis Keerberg. “Ekspertorganisatsioonina seisab ELF säästliku metsanduse eest ning selle lahutamatuks osaks on huvide tasakaal ja kohalike kogukondade võimalus keskkonnaotsustes kaasa rääkida,” lisas Keerberg.

ELFi kirja justiitsministrile saab lugeda siit: https://bit.ly/32v3JgI


Rohkem infot:

Liis Keerberg
Metsaprogrammi ekspert Eestimaa Looduse Fond
liis.keerberg@elfond.ee
Tel: 52 089 67