Kõik uudised

ELF lükkab hoo sisse loodussõbraliku metsanduse projektile

25. aprill 2018
Mets on varandus. Meie metsad on koduks tuhandetele liikidele ning aitavad leevendada kliimamuutusi. Metsad on mõnusaks korilus- ja puhkepaigaks. Ühtlasi on metsadel kandev roll meie kultuuriloos - eestlane nimetab end tihtilugu just metsarahvaks. Mets ning sellest saadav puit on riigile ja inimestele oluline tuluallikas. Kuidas aga arvestada kõigi nende väärtustega ja hüvedega, mida mets meile pakub?
Foto: Ireen Trummer

Eestimaa Looduse Fond viib Ülemiste keskuse toel ellu tuleviku metsanduse projekti, mille eesmärk on juurutada laiemalt loodussõbralikke metsamajandamise võtteid. Just nõnda, et arvestaks paremini erinevate metsas leiduvate väärtuste ja hüvedega.

Kolmeaastase projekti raames uuritakse erinevaid loodussõbralikke metsamajandamise praktikaid Eestis, korraldatakse metsaomanikele õppepäevi, tutvustatakse demometsa ja õpperada ning palju muud.

Ülemiste keskus toetab projekti kolme aasta jooksul 75 000 euroga. Ettevõte otsustas panustada just püsimetsa loodussõbralikku majandamisesse, kuna see haakub Ülemiste keskuse ühe põhiväärtusega – väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust.