Kõik uudised

ELF kutsub: seminar merealade modelleerimisest

21. aprill 2014

Kutsume kõiki huvilisi 22. aprillil 2014 kell 16:00 Rahvusraamatukogu auditooriumis (Tõnismägi 2)  toimuvale projekti „Eesti merealade planeerimiseks looduskaitselise teabe koondamine, sh territoriaalmere mereelupaikade modelleerimine" seminarile.

Mereelupaikade modelleerimise tulemustest teeb kokkuvõtte Kristjan Herkül TÜ Eesti Mereinstituudist. Linnustiku karakterliikide modelleerimistest annab ülevaate Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühingust.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) viis projekti läbi aastatel 2013-2014. Projekti raames modelleeriti Natura mereelupaikade ja merepõhja karakterliikide asukohti ning linnustiku karakterliike kogu Eesti territoriaalmeres. Taolise modelleerimise põhimõtteks on olemasolevate keskkonnaandmete alusel huvipakkuvate liikide ja elupaikade leviku ennustamine piirkondades, kus reaalsed vaatlused liikide ja elupaikade kohta puuduvad või on teostatud hõredalt.

Natura elupaikade ja karakterliikide, sh linnuliikide modelleerimine annab aluse piiritleda potentsiaalsed merekaitsealad Eesti territoriaalmeres ja alusinfo edasiste uuringute kavandamiseks. Koostatud kaardid ja eksperthinnangud aitavad kaasa merealade ruumilise planeerimise läbiviimisele ja looduskaitse kavandamisele Eesti merealadel.

Rohkem infot projekti kohta: http://goo.gl/jTMSed. Projekti läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üritus on tasuta.

Rohekm infot:

Ele Vahtmäe
E-post: ele@elfond.ee
Telefon: 5206308