Kõik uudised

ELF kutsub oma 30. sünnipäeva ja märgalade päeva tähistama soomatkadega

20. jaanuar 2021

Hea sõber ja loodushuviline!Eestimaa Looduse Fond (ELF) tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Sünnipäeva puhul korraldame aasta jooksul mitmeid matku, mis ühe või teise nurga alt ELFi tegevusega seotud. Juba läbi aastakümnete on üks ELFi fookusteema olnud märgalad ning nende kaitse - nõnda on igati sobilik astuda esimesena just sohu. Et oleme viimastel aastatel viit suurt kuivendatud sooala taastanud, siis korraldame esimesed kaks matka just sootaastamisaladele ja nende ümbruskonda: Feodorisoosse (30.01) ja Ohepallu (06.02). Samuti toimuvad mitmed kogukondlikud matkad Natura 2000 aladele.


Soomatkad on iseäranis ajakohased ka seepärast, et ühtlasi tähistatakse 2. veebruaril rahvusvahelist märgalade päeva. Teiste märgalade päeva puhul korraldatavate matkade kohta uuri loodusturismi ühingu lehelt!


Foto: Katre Liiv

MATK FEODORISOOSSE 30.01 - GRUPP TÄIS

Feodorisoo asub Ida-Virumaal Alutaguse rahvuspargis. Feodorisoo kuulub rahvusvaheliselt tähtsate märgalade ehk Ramsari alade hulka. Kuna Feodorisohu rajatud kuivenduskraavid kahjustasid kaitse all olevat sookooslust, otsustati need hiljuti sulgeda, et soo saaks taastuda. Nõnda taastuvad ajapikku loodetavasti ka soole omased kooslused ja hüved.  

Retkel näeb nii lagedaid kui metsaseid siirdesoid, ühest suurimast viimase aja maastikupõlengust taastuvat raba ning sootaastamisala. Ühtlasi liigume ka üle männimetsaga kaetud kriivade, kus leidub viimasest maailmasõjast mahajäänud pärandit. Teekonnal pajatab matkalistele soodest ELFi märgalade ekspert Marko Kohv.

Aeg: 30. jaanuar kell 11-14 (sh lõunapaus)
Matkajuht:
Marko Kohv, Eestimaa Looduse Fondi märgalade ekspert
Osalejate arv: kuni 10
Tasu: Prii
Lõunasöök: kõigile matkalistele pakume tasuta lõunasööki
Kokkusaamiskoht: Jaama oja ristumine kruusateega, Feodorisoo
Lisamärkused: matk toimub räätsade või matkasuuskadega. Korraldajad saavad pakkuda räätsasid; registreerumisel on seetõttu vajalik lisada jalanumber. Palume kindlasti eelnevalt registreeruda ning järgida Terviseameti juhiseid!

Pane end matkale kirja SIIN!

 

MATK OHEPALU SOOSSE 06.02 - 

Retk viib meid Ohepalu rabasse ja Ohepalu Suurjärve kallastele. Ohepalu järve veetaset on alandatud korduvalt erinevate kraavidega. Nõnda on Ohepalu järve veetase alanenud hinnanguliselt 2-2,5 m. Samuti on pikaajaline ja tugev kuivendamine soo järjest süveneva metsastumise.Nõnda on vähenenud kunagise lagesoo ala ja vähenenud ka sellele omane linnustik. Selleks, et lagesoo taastuks, alustas ELF 2019. aastal kraavide sulgemist ja soo taastamist. Nõnda on hakkanud samm-sammult taastuma nii järve veetase kui ka sooala.

Retkel räägime, kuidas soode taastamine käib, uudistame, kuidas näevad kuivendusest tugevasti mõjutatud alad võrreldes soiste aladega. Teekonnal pajatab matkalistele soodest ja nende taastamisest ELFi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm.

Aeg: 6. veebruar kell 11-14 (sh lõunapaus)
Pikkus: 3 km
Matkajuht:
Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht
Osalejate arv: kuni 20
Tasu: Prii
Lõunasöök - kõigile matkalistele pakume tasuta lõunasööki
Kokkusaamiskoht: Linnumäe talu
Lisamärkused: matk toimub suure tõenäosusega räätsadega, mida pakub korraldaja - registreerumisel palume lisada jalanumber. Võib tulla ka suuskadega. Palume kindlasti eelnevalt registreeruda ning järgida Terviseameti juhiseid!

Pane end matkale kirja SIIN!

 

KONTAKTID:

Jüri-Ott Salm - jott@elfond.ee (tel: 5295933)  

Marko Kohv - marko@elfond.ee (tel: 5666 3752)

Piret Pungas-Kohv - piretpk@elfond.ee (tel: 53440791)
Feodorisoo (30.01) ja Ohepalu (06.01) taastamisalade matkasid toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu LIFE programm projekti “Soode kaitse ja taastamine” raames.

Kohalikele kogukondadele suunatud märgaladepäeva matkasid toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu LIFE programm läbi projekti NaturallyEst LIFE. Kogukonnamatkadel on põhifookus kohalike Natura 2000 kaitsealade väärtustega tutvumisel. LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus ning toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.