Kõik uudised

EKO tutvustab täna keskkonnaministrile poliitikasoovitusi

03. detsember 2014

Eesti Keskkonnaühenduse Koja (EKO) liikmed annavad täna, 3. detsembril keskkonnaminister Mati Raidmale üle värskelt koostatud poliitikasoovitused.

Keskkonnaühendused on poliitikasoovitustesse koondanud teemade kaupa Eesti jaoks olulisemad keskkonnaprobleemid ning ettepanekud nende võimalikuks lahendamiseks.

Keskkonnaühenduste hinnangul on keskkonnakaitse sektoris puudu süsteemsest lähenemisest ja paljudel probleemidel ei ole riigi tasandil nö “peremeest”. “Keskkonnavaldkond vajab terviklikku planeerimist, sealhulgas on tarvis üle vaadata keskkonnastrateegia ja koostada põhjalik tegevuskava,” nentis EKO koordinaator Kai Klein.

Üldiselt on Eesti keskkonnasektor alarahastatud, mida näitab riigiasutuste regulaarseks tööks vajalike vahendite taotlemine Keskkonnainvesteeringute Keskusest. “Leiame, et riik peab tagama regulaarse keskkonnakaitse riigieelarvest. Ühtlasi tuleb taastada Keskkonnainvesteeringute Keskuse masueelne eelarve – vaid nii on võimalik minna investeeringute toel üle rohelisele majandusele,” selgitas EKO koordinaator Kai Klein.

Lisaks leiab poliitikasoovitustest ühenduste ettepanekud energeetika, maavarade, kemikaalide, transpordi, merealade kasutuse, põllumajanduse, elurikkuse, metsanduse ning keskkonnaharidusega seotud probleemkohtade lahendamiseks.

Poliitikasoovitused saadeti ühtlasi kõikidele erakondadele ning need on kättesaadavad SIIT!

Lisainfo:
Kai Klein
EKO koordinaator
Eesti Keskkonnaühenduste Koda/ Balti Keskkonnafoorum
Telefon: +372 53 33 8572
e-posti aadress:   info@eko.org.ee
 http://www.eko.org.ee