Kõik uudised

Eesti õiglase ülemineku kava kuulutati välja

11. oktoober 2022
Eile, 10.oktoobril külastas Eestit Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes muuhulgas kuulutas Narvas välja Eesti õiglase ülemineku kava. Kavaga suunatakse Ida-Virumaale 354 miljonit eurot, mis võimaldab maakonda rohelisemaks muuta.

Õiglase ülemineku fondist rahastatavad investeeringud aitavad Eestil üle minna kliimaneutraalsele majandusele ning leevendada üleminekuga kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid. Fondist ei ole lubatud toetada fossiilkütustega seoduvaid tegevusi, st õiglase ülemineku kavast jäid välja põlevkiviinvesteeringud.

Narvas õiglase ülemineku kava valmimise puhul peetud arutelupaneelis osales teiste seas ka Ida-Viru noorte kliimakogu protsessis kaasa löönud ning maakonna kliimanoori koondava MTÜ PwP eestvedaja Julia Politševa. Kohalike noorte häält edasi andes toonitas ta, et eriti olulised on koostöö ja kaasamine ning selleks, et noori kaasata, tuleb piltlikult öeldes minna nende juurde. 

Arutelu ning riigihalduse minister Riina Solmani, peaminister Kaja Kallase ja EK juhi Ursula von der Leyeni kõnesid saab järele vaadata siit:


Ida-Viru noorte kliimakogu toimus 2021. aasta lõpus ning oli mõeldud Ida-Viru maakonna noortele õiglase ülemineku kava täiendamiseks. Selle käigus koostasid noored ettepanekud, mis anti üle toona õiglast üleminekut koordineerinud riigihalduse ministrile Jaak Aabile. Enamik noorte ettepanekutest võeti arvesse ning ühtlasi kaasati noorte loodud MTÜ PwP riigi õiglase ülemineku juhtkomisjoni töösse. Kliimakogu vedas eest Eestimaa Looduse Fond koostöös Rohetiigriga. Noorte ettepanekutega õiglase ülemineku kavasse saab tutvuda siin: kliimamuutused.ee/kliimakogu

Õiglase ülemineku kohta uuri siit: kliimadialoog.ee/oiglane-uleminek