Kõik uudised

Eesti Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja konkursi võitis Mätiku talu Pärnumaalt

12. juuni 2014

Täna, 12. juunil kuulutati välja selle aasta Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja Eesti vooru võitja, kelleks on Aivar Pikkmets Mätiku talust Pärnumaalt. Mätiku talu, mis ühtlasi esindab Eestit rahvusvahelisel Läänemere-sõbralike talunike konkursil, pälvis tunnustuse keskkonnasõbraliku mõtteviisi tervikliku ja läbimõeldud jälgimise eest mahepiima tootmisel.

Keskkonnasõbralikud talud nagu Mätiku aitavad vähendada liigsete toitainete voolu Läänemerre ning toetavad seeläbi meie kodumere kehva olukorra paranemist. „Kuna põllumajandus mõjutab veekogude olukorda väga palju, peame oluliseks tunnustada põllumajandustootjaid, kes suhtuvad keskkonda arvestavalt ja hoolivalt,“ selgitas žürii liige ning Eestimaa Looduse Fondi loodussõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman.

„Tänavune konkurss oli väga tasavägine ning kõik osalejad väärivad tunnustust. Mätiku talu paistis silma tervikliku keskkonnasõbraliku lähenemisega: talu järgib läbivalt mahetootmise põhimõtteid, piimakarja abil säilitatakse loodusväärtuslikke puiskarjamaid, mis on Eestis üha haruldasemad. Sealjuures saab Mätiku talus toodetud piima osta mitmetest mahepiima automaatidest,” selgitas Lotman.

Mätiku talu esindab sellel aastal Eestit rahvusvahelisel Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konkursil. Kõige Läänemere-sõbralikum talu ja 10 000 euro suuruse auhinna pälvija selgub üheksa riigi voorude võitjate hulgast 23.–24. septembril Varssavis toimuval keskkonnasõbraliku põllumajanduse konverentsil.

Konkursi eesmärk on pöörata heade eeskujude varal tähelepanu põllumajanduse mõjule ning keskkonnahoidlikuma põllumajanduse vajadusele kogu Läänemere piirkonnas. Auhinda antakse välja koos Maailma Looduse Fondi, Eestimaa Looduse Fondi ja teiste partneritega aastast 2009 ning konkursil osalevad Saksamaa, Rootsi, Soome, Taani, Venemaa, Läti, Poola, Leedu ja Eesti talunikud. Varasemalt on tiitli pälvinud Poola, Rootsi, Soome ning Eesti põllumajandustootjad. Eelmistel aastatel on rahvusvahelisel konkursil Eestit esindanud osaühing Viraito Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt. 2013. aastal võitis Harjumaa mahetootja Saidafarm rahvusvahelise peaauhinna.

Läänemeri on üks saastunumaid meresid. Reovete ja põllumajanduses kasutatud väetiste merre valgumine on merekeskkonnale suureks ohuks. Selle ohu kõrvaldamine eeldab tugevamat kontrolli toitainete loodusesse sattumise üle ning keskkonnahoidlikumat põllumajandustegevust. 2013. aasta raportit Läänemere olukorrast saab lugeda siit: g.gl/Ppn8dGoo

Lisainfo:
Koduleht:  http://elfond.ee/meresobraliktalunik

Aleksei Lotman
Loodussõbraliku põllumajanduse ekspert
Eestimaa Looduse Fond
Tel: 50 60 879
E-post:    alex@elfond.ee

Mariliis Tago
Teabejuht
Eestimaa Looduse Fond
Tel: 56 231 633
E-post:    mariliis@elfond.ee