Kõik uudised

Taustapaber: Linnurahu ja kaitsealad ei tühjenda katlamajade ladusid

28. märts 2023
Metsablogi
Viimasel aastal on üha rohkem hurjutatud, et linnurahu pidamine, Natura 2000 metsaleupaikade kaitse ning riigimetsa raiemahu vähendamine jätavad Eestimaa kodud toasoojata. Uurisime kättesaadavatest allikatest ning koondasime taustapaberiks katlamajadele konkurentsi pakkuvad energiapuidutarbijate puidukasutuse mahud. Andmetest nähtub, et 2021. aastal on võrreldes 2018. aastaga märkimisväärselt kasvanud nii hakkepuidu kui pelletite eksport ning Eesti Energia puidukasutus. Sellelt taustal on raske näha, miks kodusooja võimalikus nappuses otsitakse põhjust metsanduslikes keskkonnanõuetes.
Taustapaber: Linnurahu ja kaitsealad ei tühjenda katlamajade ladusid
Foto: Siim Kuresoo


Otsustajatele suunatud taustapaberis teeme soovitusi, kuidas vältida kitsikust soojatootmises. Muuhulgas tuleb üle vaadata kaudsed meetmed, mis soodustavad energiapuidu väljavedu; lõpetada puidu masspõletamine Eesti Energia kateldes; investeerida hoonete soojustamisse ja põletusvabadesse tehnoloogiatesse; seista Euroopa Liidu poliitika eest, mis ei suurendaks nõudlust puidu järele energeetikas.

Tutvu taustapaberiga.

Postituse autor: Siim Kuresoo