Kõik uudised

TAUSTAPABER: metsaraie ja süsiniku sidumise seos. Eesti olukord ja valikud

03. mai 2022
Metsablogi
See taustapaber on mõeldud Eesti ja Euroopa Liidu poliitikakujundajatele, eelkõige Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmetele, Euroopa Parlamendi saadikutele ning ametnikele nii Eestis kui ka väljaspool, kes osalevad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” paketi läbirääkimistel ühel või teisel moel. Samuti aitab see teemaga lähemalt tutvuda ja seisukohti kujundada huvigruppidel, nagu näiteks ajakirjanikel, ettevõtjatel, vabaühendustel.
Metsadest ja nende majandamisest räägitakse kliimamuutuse leevendamise kontekstis palju. Kätte jõudnud kümnendil on meil esimest korda kohustus siduda maastikes kindel hulk süsinikku ning kõlavatest sõnadest kliima asjus peavad saama teod ja mõõdetavad tulemused. Süsiniku liikumine ökosüsteemide, atmosfääri ja tehnosfääri vahel on omajagu keeruline ning parasjagu keeruline on ka selle mõõtmine ja käsitlemine kliimapoliitikas. Selgitame järgnevalt Eesti võimalusi ja valikuid metsadega ümber käimisel kliimapoliitika raamides.


Eesti metsast on saanud heitmete allikas

Märtsis 2022 avaldatud keskkonnaministeeriumi andmete kohaselt on Eesti viimase kolmekümne aasta näitajad sellised:


DOKUMENDI KOOSTAMIST TOETAS EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION

Loe taustapaberit