Kõik uudised

Tarmo Tüür PMis: rohmakas rahamasin hävitab riigimetsas vanad elurikkad metsad

16. veebruar 2021
Metsablogi

Kuhu kaovad meie vanad elurikkad metsad? Kuidas on võimalik, et loodusmetsi, mida on Eesti metsadest veel vaid kaks protsenti, seniajani üha raiutakse? Ja seda ka riigimetsas? Eestimaa Looduse Fondi  vastvalminud raport näitab, et riigimetsas on viimase kümne aasta jooksul raietega hävitatud rohkem kui kolme Naissaare jagu ehk 5700 hektarit metsalooduse seisukohast üliväärtuslikke vääriselupaiku (VEP).


Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) võttis juba 20 aastat tagasi enesele kohustuse VEPide raiumisest hoiduda. Samuti on RMK lubanud viimaste aastate FSC (Forest Stewardship Council) sertifikaadi auditite järel VEPide leidmise ja kaitsmise süsteemi parandada. Samas näitavad andmed, et vääriselupaikade raiumise ulatus on suurim just viimasel analüüsis vaadeldud aastal: 2019. aastal hävitati raietega vähemalt 845 hektarit kaardistamata VEPe.

Loe edasi Postimehest!