Kõik uudised

Tarmo Tüür: MAKi tööversioon ei paku selgeid valikuid, lahendusi ega taotle ühiskondlikku kokkulepet

16. juuni 2021
Metsablogi

Eesti metsandus seisab suurte valikute ja väljakutsete ees. Kliima- ja elurikkuse kriis nõuab kiiret reageerimist, ühiskonnas on metsanduse senine kurss tekitanud palju küsimusi ja pingeid, metsaomanikud, puiduväärindajad, loodusturismi korraldajad jt vajavad tulevikule vastu minekuks selgeid otsuseid ning stabiilset õigusruumi. Neid ootusi on juba aastaid seotud uue metsanduse arengukava koostamisega. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on riik lubanud, et kava koostamise raames visandatakse võimalikud tulevikustsenaariumid, arutatakse asjatundjate ringis ja avalikkuses ning seeläbi on tehtav valik ka ühiskondlikuks kokkuleppeks.

Metsanduse arengukava tööversioon (mida avalikkusele 31. mail 2021 esitleti) paraku neid ootusi ei täida. Eesti Keskkonnaühenduste Koja metsaekspertide kokku pandud kommentaarides tõime välja, et eelnõust ei ole aru saada, millise metsanduse Eesti valida kavatseb ning mida see kaasa toob meie majandusele, loodusele ja ühiskonnale tervikuna. Praeguse tööversiooni põhjal ei saa pidada sisukat ühiskondlikku või poliitilist debatti Eesti metsanduse ees seisvate väljakutsete ja valikute üle, ometi on ootus just selleks suur.


Samuti avaldasime kommentaarides nördimust, et loobutud on plaanist arengukava koostamisega jõuda ühiskondliku kokkuleppeni, mis MAKi koostamise alustamisel oli Keskkonnaministeeriumi selge soov ja sõnum avalikkusele. Toonase ajaga võrreldes on meie hinnangul metsandust puudutavates küsimustes pingeid, lahkhelisid ja ebakindlust veelgi rohkem ning seepärast oleks äärmiselt oluline püüelda metsanduse arengukavas ühiskondliku kokkuleppe poole.


Eriti kahetsusväärne on, et uues juhtkogus puudub metsaelustiku asjatundja. Elurikkuse kriisi ning metsaelustikuga seotud probleeme arvetsades on see väga tõsine puudus. Arengukava tööversiooni huvigruppidele tuvustamise lühike etteteatamise aeg (üks tööpäev) ning kommentaaride saatmiseks antud lühike tähtaeg (kümme päeva) annavad paraku sõnumi, et huvigruppide sisulist panust ei soovita.


Metsanduse arengukava lähteülesanne sisaldab 101 metsandusliku probleemi täpset kirjeldust, mis sõnastati temaatiliste töörühmade poolt põhjaliku kaardistamistöö käigus, ent need ei kajastu kuidagi tutvustatud tööversioonis. Samuti pole arvesse võetud kõiki huvirühmade aruteludes suure töö tulemusel sündinud konsensuslikult kokku lepitud lahendusi neile probleemidele. Oma tagasisides tõime välja ökoloogilised probleemid, mis lahendamist vajavad.


Eesti Keskkonnaühenduste Koja metsaekspertide kommentaaridega MAKi tööversioonile saab tutvuda SIIN!

 

Postituse autor: Tarmo Tüür