Kõik uudised

Siim Kuresoo Äripäevas: RMK peab kestvuslepingute sõlmimise peatama

04. veebruar 2022
Metsablogi

Jaanuaris ilmus Postimehes mahukas lugu, mis pani küsimärgi alla riigimetsast varutud puidu müügist kestvuslepingutega saadava majandusliku kasu. Minemata selle lepingute ja oksjonite majanduslikesse nüanssidesse, püstitub aga hoopis tõsisem küsimus: kuidas saab riigimetsast pärit puitu mis tahes hinnaga viieks aastaks ette müüa, kui nii riigil kui ka RMK-l puudub selgelt sõnastatud nägemus metsanduse arengutest ja prioriteetidest käimasoleval kümnendil?

RMK õigustab tegevust tööstuse toetamisega, ent selline toetus ühe sektori valitud ettevõtjaile ilma laiema ühiskondliku kokkuleppeta on kohatu. Just nende lepingute täitmiseks on viimasel aastakümnel raiutud maha tuhandeid hektareid vääriselupaiku, kogukondadele olulisi metsi ja ohustatud liikide elupaiku. RMK peab peatama kestvuslepingute sõlmimise.


Loe artiklit Äripäevast!