Kõik uudised

Järelvaatamiseks: veebiseminar "Omavalitsuste võimalused metsade kasutuse suunamisel"

04. veebruar 2021
Metsablogi
4. veebruaril 2021 toimus metsaotsuste veebiseminar omavalitsuste esindajatele. Kohalike omavalitsuste võimalustest seada tingimusi metsade majandamisele, aga ka üksikpuude raiele tiheasustusaladel käsitles keskkonnaõiguse ekspert ja advokaat Siim Vahtrus. Erinevatest metsamajandamise võtetest ja nende mõjudest rääkis Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo. Seminar toimus Zoomis.

Siim Vahtruse slaidid
Liis Kuresoo slaididSeminari korraldas Eestimaa Looduse Fond. Sündmus toimub Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete KodaniHke Fondi projekti „Kohaliku metsa tulevik – teadlikud osalejad ja paremad otsused“