Lühidalt: metsasoovitusi koalitsioonilepingusse 28.03.2023

Soovime jõudu koalitsioonilepingu sõlmijatele, kes otsustavad muuhulgas, kuidas Eesti metsadega tulevikus ümber käia. Raie ja metsamaa kuivendamine mõjutavad oluliselt meie keskkonda. Praeguses mahus lähevad need aga vastuollu paljude eestimaalaste ootuste ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.


Keskkonnaühenduste soovituste kohaselt tuleb:

  • Eesti üldist raiemahtu oluliselt vähendada, sh RMK raiemahtu tuleb vähendada vähemalt kolmandiku võrra juba aastal 2024 (võrreldes 2022. a tasemega);
  • planeerida kuivendust teaduspõhiselt ning keskkonda arvestavalt;
  • kaitsealade piiranguvööndites ning kogukondadele olulistes metsades majandada vaid püsimetsanduslike võtetega;
  • töötada välja metsanduse õiglase ülemineku kava.

Tutvu pikemalt kõigi keskkonnaühenduste ettepanekutega!

Loe veel samal teemal: