Kõik uudised

Metsaretk ja koolitus 17. detsembril: “Kuidas hoida olulisi KAH-alasid ja kodumetsi?”

07. detsember 2022
Metsablogi
Kutsume keskkonnaühendusi ja KAH-aladega (kõrgendatud avaliku huviga alad) tegelevaid kogukondi 17. detsembril kl 10.30-15.00 Elvas toimuvale praktilisele metsaretkele ja koolitusele.

Vaatame koos ringi KAH- ning kodumetsades, kus uuendusraieid on vähe tehtud, ning võrdleme erinevaid raieviise. Räägime võimalustest majandada metsa nii, et seal olevad väärtused ning metsale omane ilme säiliksid. Vaatame, kui hästi sobivad kokku loodusväärtused ja linnakeskkond ning kuidas säilib elurikkus inimasula sees. Koolituse läbinud inimestel on parem arusaam sellest, kuidas soovi korral kogukondadele oluliste metsade küsimuses kaasa rääkida.

Metsaretke viib läbi Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo.

Kohtume kl 10.30 Elva raudteejaamas. Katame lõunal piknikulaua, ent palume kõigil osalejatel kaasa võtta endale meelepärane soe jook.

Pane end kirja hiljemalt 15.12.22 SIIN!


Retke korraldamist toetab projekti „Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!“  raames EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.


Rohkem infot retke kohta:

bert@elfond.ee

liis.kuresoo@elfond.ee