Kõik uudised

Metsade kasutuse suunamisest üldplaneeringutes

08. mai 2020
Metsablogi

Hea omavalitsuse esindaja või metsandushuviline! Paljudes valdades ja linnades koostatakse uusi üldplaneeringuid, mille käigus on tekkinud küsimusi ja probleeme seoses metsade kasutuse suunamisega. Oleme võtnud olulisemad probleemkohad vaatluse alla ning jagame neid puudutavaid seisukohti, selgitusi ja viiteid, sh Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi temaatilistele tõlgendustele ning kohtulahenditele. 

Dokument käsitleb KOV õigusi ja võimalusi metsade kasutuse suunamisel, tormikahjudega kaasnevaid riske, piirangute kompenseerimist metsaomanikele, samuti mõningaid rohevõrgustiku planeerimise aspekte. Loodame, et huvilised leiavad sellest planeerimisotsuste tegemiseks ja mõtestamiseks vajalikku infot.

Planeeringute koostamisel on vajalik tasakaalustada mitmeid erinevaid ning sageli paraku ka vastandlikke metsadega seotud huve. Loodame, et koostatud materjalist on abi, et huvide konflikte lahendada ja leida jätkusuutlikke ning pikaajalisi lahendusi.

Loe lähemalt SIIT!Rohkem infot:

Liis Keerberg
liis.keerberg@elfond.ee
Tel. 520 8967