Kõik uudised

Liis Kuresoo: kodumets riikliku metsapoliitika tõmbetuules

27. veebruar 2020
Metsablogi

Riigimetsas on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtkonna ettepanekul lageraiete mahud pidevalt kasvanud, võrreldes 15 aasta taguse ajaga on need praeguseks kahekordistunud. Riigimetsa raieplaani kohaselt raiutakse järgmise kümne aasta jooksul lagedaks kõik väljaspool kaitsealasid asuvad raieküpseks saanud metsad.

Lageraieplaan hõlmab ka inimeste kodumetsi, mida on hakatud nimetama kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladeks. Taolistele aladele jäävaid metsi on sihiks seatud raiemahu korral võimalik osaliselt säästa vaid juhul, kui lageraie suunatakse kaitsealadele. Loe edasi ERRist!