Kõik uudised

Liis Keerberg PMis: Mets valla või linna territooriumil – tooraineladu või elukeskkonna osa?

22. september 2020
Metsablogi
Enamik Eesti kohalikest omavalitsustest on koostamas uusi üldplaneeringuid. Nendega määratletakse linna või valla arengusuunad aastateks, vahel koguni mitmeks põlvkonnaks. Täna otsustatakse selle üle, milline on meie laste ja lastelaste kasvukeskkond ning kui hästi suudab loodus meie vajadustele vastata. Sellised suured otsused tehakse eelkõige rohevõrgustiku ning puhke- ja virgestusalade maakasutuse kohta. 

Neist sõltub muu hulgas, kas asulate ümber on metsad ja pargid või raielangid. Samuti otsustatakse, kas elumajad saavad õhusaaste, tormi ja tuisu eest kaitstud või jäävad kaitseta. Teiste sõnadega peavad kohalikud omavalitsused ja kogukonnad võtma seisukoha küsimuses, milline on nende arusaam heast elukeskkonnast ja kas mets on eelkõige tooraineladu või osa täisväärtuslikust elukeskkonnast.
 
Kuigi küsimus on lihtne - millist elukeskkonda soovime endale ja oma lastele - siis otsused lihtsalt ei sünni. Huvigruppidel on poliitikute ja ametnike hulgas erinev veenmisvõime. Erinev on ka majanduslike huvigruppide jõud meedias. Kõik see mõjutab lõpptulemust.

Loe ELFi metsaprogrammi eksperdi arvamuslugu Postimehes!