Kõik uudised

Küsitlus: Kas ja kuidas osaled kohalike metsaotsuste tegemisel?

24. aprill 2020
Metsablogi
Kas ja kuidas osaled kohalike metsaotsuste tegemisel? Palun vasta lühikesele küsimustikule - nõnda aitad kaasa metsaotsuste tegemisel osalemist käsitleva juhise sünnile!

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kaardistab küsimusi, mis tekivad kohaliku tasandi metsaotsustes kaasa rääkimisel. Kas oled huvitatud oma kodukandi metsade käekäigu mõjutamisest? Milliseid võimalusi oled kasutanud selleks, et oma arvamust avaldada? Milliste küsimustega oled pidanud sealjuures tegelema? Ehk ei ole sa üldse infot saanud kohalike metsaotsuste kohta? Küsitlusele ootame vastama kõiki teemast huvitatud valdade ja linnade elanikke, kogukondade ja seltside esindajad ning metsaomanikke.

Küsitlus on anonüümne ja võtab aega 3-7 minutit. Vastuseid ootame 1. maini.

Küsimustiku leiad SIIT:
https://forms.gle/mki6CFyLtdqprQQE7


Ühtlasi oleme koostanud eraldi küsimustiku omavalitsuste esindajatele, mille leiab siit: https://forms.gle/ukPBbBBRekhtyYpHA


Küsitluse tulemusi arvestame kohaliku tasandi metsaotsustes osalemise võimalusi käsitleva juhise koostamisel. Valmiv juhis on kõigile kättesaadav ELFi kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites.


Küsitlust korraldab ELF Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projekti "Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused" raames.

Rohkem infot:

Liis Keerberg
Kohaliku tasandi metsaotsuste ekspert
Eestimaa Looduse Fond
liis.keerberg@elfond.ee