Kõik uudised

Kohtumised metsas: kogemusi jagab Läti suurima püsimetsa omanik

11. oktoober 2018
Metsablogi
Ühel oktoobrikuu vihmasel hommikul startisime väikese, kuid entusiastliku seltskonnaga varavalges Läti poole, et külastada lähikonna suurimat püsimetsa ja selle omanikku Ziedonis Vilciņšt. Talle kuulub 1000 hektarit metsa, mis on ühtlasi tuntud ka kui Kalna Gavieši demomets.

Ziedonis Vilcins ja Magda Jentgena Läti WWF-ist.
Metsaomanik Ziedonis Vilcins ja Läti WWFi ekspert Magda Jentgena.

Ziedonis alustas oma metsade tutvustamist looga, kuidas temast sai 90ndatel metsaomanik. Ta alustas metsade majandamist lageraietega, kuid sai peagi aru, et kui ta sel viisil majandamist jätkab, peab lähiaastatel uue tegevusvaldkonna otsima, sest mets saab lihtsalt tema eluajaks otsa. Lisaks rääkis ta retke jooksul naljatlevalt, et ta on kohutavalt laisk ning ei taha raisata ilusat kevadeaega metsaistutustööde peale. Püsimetsana majandades istutab ta metsa vähe, sest looduslik uuendus tärkab ja kasvab tema metsas hästi. Viimast peab Ziedonis püsimetsana majandamise üheks suurimaks võiduks.

Pildil on näha kuused, mis alguses on varjus kasvades võtnud nö vihmavarju kuju, kuid piisavalt valgust ja kasvuruumi saades kasvavad nad hästi kõrgusesse.

Lageraietest ei ole Ziedonis aga täielikult loobunud. Ta teeb neid väikestel aladel raieküpsetes valgusnõudlikes lehtpuumetsades, kus ta ei suuda saavutada metsa erivanuselist ja eriliigilist struktuuri piisavalt kiiresti, et see majanduslikult mõistlik oleks.


Väikesemõõduline lageraie demometsas. Omanik jätab alati kasvama alusmetsa ja jälgib, mis osa sellest on tulevikus elujõuline.

Valdavas osas metsadest majandab ta siiski püsimetsana. Suures osas teeb ta majandamisotsuseid lähtuvalt puiduturu hetkeolukorrast. Näiteks sel aastal on peremees keskendunud peamiselt paberipuu raiumisele, sest selle hind on olnud ootamatult hea. Kuna tal on nii palju metsa, siis võimaldab see päris palju paindlikke otsuseid teha.

Iga käik metsa on Ziedonisel täpselt kalkuleeritud. Kui ta läheb mingisse piirkonda valikraieid tegema, siis vaatab ta üle ja hindab vajadust valgustusraiete järele samas piirkonnas. Tema jaoks on oluline hoida metsa võimalikult erivanuselise ja eriliigilisena, et siis vajadusel majandada täpselt nii, nagu turgu jälgides optimaalne on. Samas ei ole ta jõudnud sellise tõdemuseni kohe, vaid tal võttis püsimetsana majandamise kogemuse kättesaamine omajagu aega. Selle käigus jõudis ta ka teha mõned vead, mis käivad õppimisprotsessi juurde. Näiteks sai ta aru, et metsa erivanuselisuse suurendamisele tähelepanu pööramata on lihtne jõuda olukorda, kus lageraie on siiski mingil hetkel vältimatu ning pärast seda pole aastakümneid võimalik selles kohas enam majandada.Ziedonis on metsa rajanud väikesed häile, kus ta pidevalt jälgib metsauuenduse teket ning lähtuvalt selle olukorrast plaanib uusi raieid. Ta püüab soodustada võimalikult palju okasmetsade uuenemist lehtpuuga ja vastupidi, et vähendada juurepessu nakkuse levikuvõimalusi. Samas ei tõrju ta tärkavaid okaspuid tagasi, kui need looduslikult tärkavad.

Demometsas pööratakse tähelepanu ka elurikkuse säilimisele. Läti seadused näevad ette, et valikraietega majandatavatesse metsadesse peab jääma säilikpuid ja surnud puitu. Ziedonis ütleb, et peene seisva surnud puidu viib ta metsast välja, sest taolised puud kipuvad jääma teiste puude tüvedele rippesse ning sedasi kahjustavad elus puude tüvesid. Jämedad puud jätab ta aga julgelt kasvama, samuti eelistab ta kasvama jätta suuri, tüvemädanikuga haabasid, mis ei anna majanduslikku tulu, kuid maha raiudes soodustavad massilist juurevõsude teket, mida Ziedonis näha ei soovi.


Vana haab, mida kunagi metsast ära ei raiuta.

Metsatöödel on Ziedonisel aastaringselt abiks kaks saemeest, talus on olemas traktor ning käru koos tõstukiga. Sellise tehnikaga saavad metsatööd omas metsas tehtud. Puit müüakse valdavalt kahte lähimasse saeveskisse, kes ise korraldavad transpordi Ziedonise metsaservalt. Paberipuu müüakse sadamasse ning ühtlasi tegeleb talu küttepuu tootmise ja müügiga. 

Kuidas tundub, kas selline majandamine on mõistlik? Kuna Ziedonis on liitunud Läti WWFi demometsade võrgustikuga, siis saab tema tegemisi eelnevalt kokku leppides vaatama minna. Kontaktid leiab Läti WWFi koduleheküljelt: http://lv-pdf.panda.org/

Vaata ka www.metsaomanikule.ee!


Postituse ja fotode autor: Liis Kuresoo


Reis toimus Ülemiste keskuse toel ELFi projekti “Tuleviku metsandus” raames.


Loe sarnasel teemal:

ELF uurib ning tutvustab loodussõbralikku metsandust
Tervitame ja tunnustame esimest püsimetsaühistut! 

Kohtumised metsas: põnevad jutuajamised kohalike püsimetsamajandajatega
Artikkel PMis: Püsimetsa majandamine tasub end ära