Keskkonnaühendused pöördusid üraski raiete küsimuses keskkonnaministri poole 20.04.2020

Ühtteist keskkonnaühendust koondav EKO pöördus möödunud näda lõpus keskkonnaminister Rene Koka poole seoses Keskkonnaministeeriumi poolt ettevalmistatud kuuse-kooreüraski tegevuskavaga ja Keskkonnaministeeriumi haldusalas oleva Riigimetsa Majandamise Keskuse raietegevusega. Oleme mures RMK rutaka raietegevuse plaani pärast, mille tänaseks selgunud ulatus ei olnud veel selge kuuse-kooreüraski raietegevuse arutelu käigus.

Palume kiiremas korras saata meile andmed RMK sellekevadiste raieplaanide kohta nende poolt välja toodud 1000 hektaril, samuti palume RMK teostatud üraskikollete inventuuri andmeid ja andmete kogumise metoodikat.

Kirja saab lugeda siit!

Loe veel samal teemal: