Kõik uudised

Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes

12. veebruar 2019
Metsablogi
Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal.


Erakondade vastuseid kommenteerisid TÜ loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmus ning ELFi eksperdid Siim Kuresoo ja Tarmo Tüür. Kõigi erakondade vastused, ekspertide kommentaarid ja hinnete skaala on tutvumiseks aadressil www.eko.org.ee/valimised-2019.

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnutsi on erinevalt eelmistest valimistest erakondade programmides käsitletud metsandust sisulisemalt ja mitte ainult kitsalt majanduslikust küljest. Kuna aga programmides jäädakse sageli võrdlemisi üldsõnaliseks, otsustas EKO küsida kaks konkreetseid valukohti puudutavat küsimust. Et vastuste analüüsiga saada parem ettekujutus erakondade tegelikest nägemustest ning valmisolekust konkreetseid lahendusi pakkuda. “Hea meel on näha, et erakondade esindajad on end metsanduse teemadega kurssi viinud ning loodusmetsade hävimise peatamist peetakse oluliseks. Loodusmetsi on Eestis veel vaid 2% ning nende säilimiseks peaks viimased vana metsa killud ka majandusmetsades kaardistama ja vääriselupaikadena registrisse kandma,” selgitas Tüür. “Vääriselupaikade inventeerimise vajadus on toodud Keskerakonna, Reformierakonna, SDE, Isamaa ja ERE vastustes. Kaitse korraldamise ja kompensatsioonide osas on vastused küllalt erinevad,” lisas Tüür.

Kokku esitasid keskkonnaühendused erakondadele küsimusi viies suuremas valdkonnas, kus lähiajal langetatavad otsused on kõige määravamad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike kaasamine looduse hoidmisse ning keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond saatis vastuseks üksnes viite oma programmile.

Erakondade vastused avaldatakse koos ekspertide kommentaaridega teemade kaupa EKO kodulehel iga nädal kuni valimisteni. Koondhinnang erakondade seisukohtadele põletavates keskkonnaküsimustes antakse 21. veebruaril enne eel- ja e-hääletamise algust.


EKO metsandusalaste seisukohtade ja eesmärkidega saab tutvuda sügisel avaldatud metsavisioonis www.eko.org.ee/metsavisioon.

EKO metsavisioonis sõnastatud eesmärgid.


Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.Rohkem infot:

Tarmo Tüür

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige

E-post: tarmo@elfond.ee

Tel: 53 411 020