Kõik uudised

Keskkonnaministri otsus suurendada raiemahte seab ohtu kodumetsad ning läheb vastuollu koalitsioonileppega

24. mai 2022
Metsablogi
Eestimaa Looduse Fond (ELF) leiab, et keskkonnaministri otsus raiuda riigimetsas plaanitust rohkem seab ohtu kogukondadele olulised kodumetsad ja loodusväärtused ning läheb vastuollu koalitsioonileppega. Aprillis läbi viidud arvamusküsitlus näitab, et raiemahu suurendamist riigimetsas toetab vaid 3% Eesti elanikest, enamus soovib raiemahtude vähendamist.

Keskkonnaühendus on nördinud, et raiemahu tõstmist huvipooltega ei arutatud, otsus tehti kiiresti ja suletud uste taga. Selleks, et raiemahtu suurendada, peab RMK veelgi rohkem kogukondadele olulisi metsi ehk KAH-alasid raiuma. Otsus on ka selges vastuolus Eesti elanike sooviga ning teenib eelkõige kitsa metsatöösturite ringi huve. Värsked Turu-uuringute AS arvamusküsitluse tulemused näitavad, et 63% inimestest soovib, et raiemahud riigimetsas oleksid plaanitust väiksemad, 23 % arvab, et võiks raiuda nii nagu plaanitud ning vaid 3% soovib nende suurenemist. Ühtlasi läheb ministri otsus vastuollu koalitsioonileppega, mis lubab vähendada raiesurvet riigimetsale ja jälgida, et RMK tegevuses on ökoloogilised, majanduslikud, kultuurilised ja sotsiaalsed eesmärgid senisest suuremas tasakaalus.


Riigimetsa veelgi hoogsam raiumine annab omakorda hoogu juurde kliimamuutusele ning elurikkuse kaole. “On kahetsusväärne, et keskkonnaminister nõnda jõuliselt avaliku arvamuse ja loodusväärtuste hoidmise vastu seisab. Otsus riigimetsas plaanitust veelgi enam raiuda on lühinägelik ning toob esile, kui vähe meie looduse üle otsustajad sellest teavad ja hoolivad,” nentis ELFi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.