Kõik uudised

Uuring: Enamik eestlasi ja teisi eurooplasi soovivad metsade hävitamise vältimiseks rangemaid seadusi

23. mai 2019
Metsablogi
Värske YouGov uuring näitab, et enamik eurooplastest soovivad uusi rangemaid seadusi tagamaks, et igapäevase toidu ja tarbeesemete tootmisel ei oleks hävitatud maailma metsi. Eestis nõustus sellega 93% vastanutest.

Põllumajandus on üks peamisi põhjuseid, miks metsi raadatakse. Mitmel pool maailmas raiutakse (raadatakse) pidevalt kümneid  tuhandeid hektareid, et kasvatada õlipalme, sojat, kakaod, loomi ja muid saadusi.

Euroopa keskkonnaühenduste tellitud uuring näitab, et 91% eurooplastest hoolib metsadest ja loodusest ning üle 60% leidis, et metsade hävitamise peatamiseks ei tehta riikide ega Euroopa Liidu tasandil piisavalt. Samuti pidas 87% vastanutest oluliseks, et ELi seadused tagaksid tulevikus, et tarbimine ei panustaks globaalsesse metsade raadamisse.

“Uuring näitab, et eurooplased mõistavad intensiivse metsade raie tagajärgi ning soovivad, et tulevikus metsi ei hävitataks. Eestlased ega teised eurooplased ei soovi tarbida piimatooteid, liha, snäkke ja muid tooteid, mille tootmisahela üheks osaks on metsade hävitamine.,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi (ELF)  juhatuse liige ja metsaprogrammi koordinaator Siim Kuresoo. “Euroopa Liit on lubanud aastaks 2020 metsade hävitamine peatada - praegu on viimane võimalus lubatu ellu viia. Tavalise eestlase kohane panus selle saavutamisse on selle kohustuse meeldetuletamine nii oma praegustele, kui uutele Euroopa parlamendi saadikutele ”

Arvamusuuring viidi läbi kõigis Euroopa Liidu riikides peale Küprose, Luksemburgi ja Malta. Valimisse kuulus 20 892 inimest, Eestist vastas 1016 üle 18-aastast inimest. Veebipõhise uuringu viis 2019. aasta aprillis Maailma Looduse Fondi, Ferni ja Greenpeace´i tellimusel läbi YouGov Plc.