Kõik uudised

ELFi tagasiside Graanul Investi SBP nõuetele vastamise ümberhindamisele

14. oktoober 2022
Metsablogi
Sel sügisel on toimumas järjekordne, regulaarselt läbi viidav Graanul Investi tehaste biomassi säästlikkuse standardile SBP vastavuse ümberhindamine. SBP on üks levinumaid sertifikaate, mille abil tõestavad nii biomassi tootjad kui selle kasutajad, et biomass on varutud säästlikult, pidades muuhulgas silmas puidu varumise  elurikkuse- ja kliimamõjusid. Nagu alati, küsivad nii ettevõte kui auditeerija erinevate osapoolte tagasisidet.

ELF on korduvalt nii ettevõttele, audiitorile kui SBPle omi tähelepanekuid saatnud, ent aina enam on süvenenud arusaam, et tegemist on vaid linnukeste tegemise harjutusega veenmaks kõrvalseisvaid osapooli dialoogi toimumisest keskkonnaühendustega.

Vastasime ka sellel korral meile saadetud dokumentidele, tuues välja, et kliimamõjude arvestamine ja leevendamine on täiel määral puudulik, elurikkuse mõjude osas on olulisi puudusi ning taustainfo on ebaühtlane, lohakas ning arusaamatu. Samuti taunime ettevõtte üleolevat suhtumist kodanikuühiskonda. Jagame seda ingliskeelset kirja avalikult.


 Vaata kirja SIIT!