ELFi soovitused Haapsalu linna üldplaneeringu eeskirja metsaalade majandamiseks ja kaitseks 21.02.2022

Eestimaa Looduse Fond koostas ja saatis oma ettepanekud ja soovitused üldplaneeringu eeskirja täiendamiseks ja täpsustamiseks Haapsalu linna metsaalade paremaks majandamiseks ja kaitseks.

"Haapsalu üldplaneering loob ruumilise aluse Haapsalu arengukava eesmärkide saavutamisele. Arengukavas nähakse Haapsalut keskkonnasõbraliku, hästi hoitud rohealade ja rohetaristuga piirkonnana, kus on omavahel tihedalt põimunud kultuur, tervisesport, turism ja loodus. Haapsalu pakub tänu hästi hoitud loodusele kohalikele elanikele kvaliteetset elukeskkonda ja on ühtlasi piirkonna loodus-, pere- ja terviseturismi mootoriks."

ELFi ekspertide soovitused leiad siit! 

Loe veel samal teemal: