Kõik uudised

ELFi kommetraarid SBP Eesti uuenevale regionaalse riskihinnangule

16. september 2021
Metsablogi
Biomassi sertifitseerimissüsteem Sustainable Biomass Program (SBP) on üle vaatamas Eesti regionaalset riskihinnangut, et kohandada biomassi säästlikkuse tõendamist muutunud oludega. ELF saatis mustandile omad kommentaarid.

SBP regionaalne riskihinnang on Eesti puidu sattumisel Hollandi, Taani ja Suurbritannia kateldesse ülimalt kaalukas dokument. Nende riikide nõuete täitmist saab tõendada SBP sertifikaadiga ning selle kasutamine on laialt levinud ning igal aastal liigub Eestist selle märgiga välja miljoneid tihumeetreid puitu sisaldav puiduhake ja pelletid. Sertifikaati omav ettevõtte peab tõendama, et on arvesse võtnud ja maandanud kõik riskid, mida regionaalne riskihinnang ei pea madalaks. Senikehtivas riskihinnangus on sellisena määratletud vaid vääriselupaiku puudutav ning sama joont kasutab ka uue mustand.


ELFi hinnangul on põhjendamatult madalaks hinnatud risk teiste kõrge kaitseväärtusega metsade puhul. Riskihinnang ei arvesta, et sagedased on raied Natura2000 võrgustiku metsaelupaikades ning Euroopa Komisjon on algatanud Eesti vastu rikkumismenetluse. Samuti toimuvad raied ohustatud lindude elupaikades ning teistes olulise kaitseväärtusega metsades.


Veel juhtisime SBP tähelepanu turbaaladelt varutud puidu valel moel käsitlemisele ja kliimat puudutava osa hinnangu andmisel valede eelduse kasutamisele. Ka nende osas ei saa riske esitleda madalana.


Lisaks rõhutasime kirjas, et hoolimata oma toetusest ettevõtete pingutustest säästlikuma tootmise ja tooraine varumise suhtes, ei saa sertifikaadid olla õigustuseks raiskavale ja mittevajalikule tarbimisele. Puidu massiline põletamine energia tootmiseks on just üks sellistest juhtumitest, mille puhul ei saa rääkida keskkonnakasust ka kõigi rangete tingimuste täitmise korral.


Meie kirja saab lugeda SIIT!


SBP uue Eesti regionaalse riskihinnangu materjalid on leitavad SIIN!