Kõik uudised

ELFi kommetaarid Graanul Investi biomassi vastavusest Hollandi säästlikkuse kriteeriumitele

17. jaanuar 2020
Metsablogi
Nii Graanul Invest kui nende sertifitseerimisega tegelev Nepcon OÜ küsisid ELFi kommentaare ja tähelepanekuid Graanul Investi toodete säästlikkuse kohta Hollandis kasutusel olevate säästlikkuse kriteeriumite valguses. Kuna bioenergeetika ning biomassi eksport on ühiskonnas suure tähelepanu all, jagame oma tähelepanekuid ka avalikult. 

ELF on seisukohal, et kahtlusi biomassi tegelike keskkonnamõjude osas ei saa ümber lükata üksnes SPB, PEFC või FSC nõuete täitmisele viidates, kuna need pole piisavalt usaldusväärsed või/ja jätavad käsitlemata mõningaid säästliku metsamajanduse olulisi tahke. Samuti teeb meile muret Graanul Investi metsandusega tegelevate tütarettevõtete keskkonnaeesmärkide eiramine  ning vastuoluline raietegevus kaitsealadel.

Graanul Investile kuuluva OÜ Valga Puu raie Otepää Looduspargis. Foto: Siim Kuresoo

Meie (ingliskeelse) kirja asjaosalistele leiab SIIT!