ELF tunnustab Riigikogu Alutaguse rahvuspargi laiendamise toetamise eest 29.03.2022

Riigikogu keskkonnakomisjon soovitas eile, 28. märtsil saadetud vastuses ühispöördumisele "Hoiame Alutaguse loodust - toetame rahvuspargi laiendamist!" kaaluda Alutaguse rahvuspargi laiendamist, kuna ettepanekuala on looduskaitseliselt väärtuslik ja ala riikliku kaitse alla võtmine põhjendatud. Ühispöördumist eest vedanud ja laiendusettepaneku teinud Eestimaa Looduse Fond (ELF) tunnustab Riigikogu toetuse eest. 

“Meil on hea meel, et Riigikogu mõistab loodusväärtuste hoidmise olulisust ning toetab rahvuspargi laiendamist. Loodame, et ka Keskkonnaministeerium jõuab Alutaguse rahvuspargi laiendamise osas peagi soosivale otsusele,” rääkis ELFi metsaekspert Liis Kuresoo. 

Alutaguse on kuulus oma põlislaante poolest, mis moodustavad koos soodega Eesti ühe olulisema loodusmaastike kompleksi. Siin elutseb hinnanguliselt 10 000 metsaliiki, sealhulgas tõelisi haruldusi nagu habekakk, must-toonekurg ja lendorav, ning teisigi kaitset vajavaid liike nagu näiteks metsis ja teder. Alutaguse loodusalad on kallid ja olulised kohalikele inimestele, samuti matkalistele ja marjulistele. Metsade ja alade hoidmine aitab leevendada senist kahju Ida-Viru keskkonnale. Paraku ei ole paljud Alutaguse metsaalad kaitstud ning neid ohustab lagedaks raiumine. Lähemalt loe Alutaguse väärtuste ja ELFi ettepaneku kohta www.algutaguseinfo.ee 

ELF kogus möödunud aastal koos Alutaguse Matkaklubi ning Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonnaga allkirju Alutaguse rahvuspargi laiendamise toetuseks. Ühispöördumise "Hoiame Alutaguse loodust - toetame rahvuspargi laiendamist!" aluseks oli ELFi 2020. aasta sügisel tehtud ettepanek Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile Alutaguse rahvusparki eelkõige väärtuslike riigimetsade arvelt laiendada. Ühendused kui ka Riigikogu keskkonnakomisjon nõustuvad, et eramaid võiks rahvuspargiga liita vaid kokkuleppel maaomanikega. 

Keskkonnaamet tellis ELFi laiendusettepanekusse jäävate alade kohta ekspertiisi, Riigikogu keskkonnakomisjon arutas algatust ja avaldas rahvuspargi laiendamise ideele toetust, lõpliku otsuse laiendamise kohta teeb Keskkonnaministeerium.

Rohkem infot:

www.algutaguseinfo.ee

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/0924566f-0494-48bf-986e-c03a3dead0f6


Loe veel samal teemal: