Kõik uudised

ELF avaldas kodulähedaste riigimetsade teemalise valimisküsitluse tulemused

07. oktoober 2021
Metsablogi
Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldas kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijate seas veebiküsitluse, et selgitada nende seisukohti kogukondade jaoks oluliste riigimetsade majandamise osas. Tänasest on küsitluse tulemused nähtavad kaardirakenduses aadressil https://kodumets.elfond.ee ning seal on andmed esitatud ligi 700 kandidaadi kohta.

Kandidaatidel paluti nädala jooksul vastata „jah“ või „ei“ küsimusele: „Kas olete selle poolt ja valmis tegutsema selle heaks, et Teie omavalitsuses majandatakse kohalike kogukondade jaoks olulisi riigimetsi edaspidi püsimetsana?“. Koos küsimusega edastati kandidaatidele abistav infomaterjal, mille abil oma arvamust kujundada. Küsimusele jaatavalt vastanute nimed on omavalitsuste kaupa leitavad kaardirakenduses https://kodumets.elfond.ee/#/.

„Riigimets on meie kõigi ühine mets, millel on lisaks puidust saadavale tulule palju olulisi ülesandeid inimeste kodutunde, tervise ja traditsioonide säilitamisel. Pärast lageraiet ei saa paraku need metsaalad inimeste jaoks olulisi vajadusi täita kümneid aastaid. Sestap on tähtis, et kohalikele inimestele olulistes riigimetsades kasutataks vajadust mööda sobivamaid püsimetsanduslikke raievõtteid,“ selgitas ELFi juhatuse esimees Tarmo Tüür.

Küsitluse abil kogutud info on valijatele ja kogukondadele abiks valimistel. Kuna rakendus jääb avalikuks ka pärast valimisi, saab vastavat infot kasutada edaspidises suhtluses valituks osutunud poliitikutega, kes olid eelvalimiste ajaks viinud ennast kurssi KAH-alade ja püsimetsanduse teemaga ning said aru nendel aladel püsimetsanduse vajalikkusest.

Küsitlus saadeti kõigile kandidaatidele, kes avaldasid oma e-posti aadressi valla ja linna valimiskomisjonile (https://kov2021.valimised.ee/et/candidates).

Rakenduses avaldatud vastajate nimekiri täieneb jooksvalt kuni eelhääletamise alguseni, so 11. oktoobrini. Siiani on vastajaid 76 omavalitsusest ligi 700.

Küsitlus puudutab vaid kõrgendatud avaliku huviga (KAH) riigimetsa alasid, mis asuvad valdavalt asulates või nende vahetus läheduses. Need metsad on kohalike elanike kodulähedased metsad, kus käiakse puhkamas, sportimas, marjul ja seenel. Kodulähedane mets pakub kaitset ka müra, tuule ja õhusaaste eest ning on inimestele osaks harjumuspärasest elukeskkonnast.  

Kohalikud omavalitsused saavad nimetatud metsade käekäiku suunata nii üldplaneeringutes asjakohaseid kaitsetingimusi seades kui ka KAH-alade metsamajandamiskavade koostamisel kaasa rääkides.