Kõik uudised

EKO tähelepanekud ja täiendusettepanekud MAK2030 eelnõu KSH aruandele

18. august 2022
Metsablogi
Sel nädalal saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) keskkonnaministeeriumile tagasiside metsanduse arengukava 2030 eelnõu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule.

Tagasisides märgitakse põhilisima kommentaarina, et saadetud KSH aruande eelnõu kitsaskohad tulenevad peaasjalikult MAKi eelnõu märkimisväärsetest puudustest ning nende lahendamine vaid KSH võimalustega on arusaadavalt piiratud. Tsiteerime EKO kirja: 

"Täname, et küsite meie arvamust Metsanduse arengukava 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Samas väljendame nördimust, et kaaluka dokumendi tagasisidestamiseks on jäetud nõnda napp aeg, mis langeb liiatigi suvepuhkuste kõrgajale ja pole kooskõlas varem teatavaks tehtud ajakavaga. Palvele vastamise aega pikendada Keskkonnaministeerium vastu ei tulnud. Sellest lähtuvalt edastame teile oma esmased tähelepanekud selle dokumendi kohta, ent kavatseme oma kommentaare hiljem täiendada ning loodame, et arvestate ka täiendustega.

Üldise ja põhilisima kommentaarina märgime, et saadetud KSH aruande eelnõu kitsaskohad tulenevad peaasjalikult MAKi eelnõu märkimisväärsetest puudustest ning nende lahendamine vaid KSH võimalustega on arusaadavalt piiratud. Sellegipoolest on KSH ka aruandes puudusi, mis MAKi eelnõu puudusi võimendavad ning mis tuleb kindlasti parandada./...../


EKO tähelepanekute ja täiendusettepanekutega MAK2030 eelnõu KSH aruande eelnõu kohta on täies mahus kättesaadav SIINSamal teemal: