EKO ettepanekud metsanduse arengukava KSH programmi osas 20.12.2021

EKO pöördus sügisel Keskkonnaministeeriumi poole "Metsanduse arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegilise hindamise osas.
Loe Eesti Keskko ettepanekuid siit!
Loe veel samal teemal: