Kõik uudised

Eesti ilves on Poolas vähemalt ühe pesakonna järglasi saanud

09. jaanuar 2019
Metsablogi
2015. aastal saatsime pildil oleva ilveseneiu Vormsilt Kirde-Poola metsadesse sealset ilvesepopulatsiooni päästma. Äsja saime Poolast sõnumeid, et ta on edukalt poeginud. Metsast leitud karvatuustidest tehtud DNA-proovid näitasid, et tegemist on just Eestist ümber asustatud ilvese ja tema pesakonnaga.
Eestis elavad ilvesed moodustavad Kirde-Poolasse ulatuvate osapopulatsioonidega ühtse Balti populatsiooni. Balti populatsiooni Poola osas on aga ilvese leviala katkendlik ning arvukus madal. Samal ajal on Kirde-Poolas ilvesele endiselt sobivaid suuri metsaalasid, sinna aga on praeguse madala arvukuse ning levikubarjääride tõttu ilvese looduslik levik vähetõenäoline. Üks selline ala on Piska ja Napiwodzko-Ramucka metsamassiiv Masuurias, kus ilvesed hävisid peamiselt üleküttimise tõttu 1980. aastatel. Hiljem on seal kohatud vaid üksikuid isendeid ning ilvese järelkasv piirkonnas on puudunud. WWFi initsiatiivil alustati 2004. aastal ilveste taasasustamisega Masuuria metsadesse ning alguses kasutati selleks looduslähedastes tehistingimustes kasvatatud ilveseid. Eestist asustati ilveseid ümber 2012.–2013. ja 2015. aastal, ühtekokku kuus isendit.