Kõik uudised

Väljasuremismeelsete vastulöök

29. mai 2023
Maaelublogi

Maskid on maas: märkimisväärne osa poliitikutest Euroopas on häältesaagi nimel valmis ohverdama meie kõigi pikaajalised huvid.

Väljasuremismeelsete vastulöök
Euroopa rahvapartei (EPP) tegi kahe olulise määruse eelnõu - looduse taastamise määrus ja pestitsiidide säästva kasutuse määrus - ründamisest endale valimisratsu.

Suur osa liberaalidest (Renew) aitab konservatiividel tappa Euroopa rohelist üleminekut. Konservatiivid, nii väliselt soliidne Euroopa rahvapartei (EPP) kui ka sellest veel paremale jäävad ECR ja ID rühmad, on juba mõnda aega rünnanud uuemaid seadusandlikke algatusi meie ühise looduskeskkonna kaitseks. EPP tegi kahe olulise määruse eelnõu - looduse taastamise määrus ja pestitsiidide säästva kasutuse määrus - ründamisest endale valimisratsu.

Nõnda siis juhtuski, et 23. mail hääletas Europarlamendi põllumajanduskomisjon looduse taastamise määruse eelnõu tagasilükkamise poolt ja tegi sama kalanduskomisjon. Mõlemas komisjonis toetasid eelnõu tapmist ikka need samad erakonnad, kellest eespool juttu. Põllumajanduskomisjoni hääletustulemused on nähtavad siin ja kalanduskomisjoni omad leitavad siin. NB! Kuivõrd mõlemas komisjonis hääletati eelnõu tagasi lükkamise otsust, tähendab “+” määruse eelnõu vastu olemist ja “-” selle toetamist.

Eelnõu menetluse eest vastutab keskkonnakomisjon, kelle hääletust on oodata juunis. Võimalus, et eelnõu ka seal maha hääletatakse, on täiesti reaalne. Lõpphääletus Europarlamendi suures saalis on kavandatud juulile. On suur oht, et väljasuremismeelsed suudavad anda Euroopa looduse hävitava löögi.

Suuremad keskkonnaorganisatsioonid nagu WWF, BirdLife, ClientEarth, Seas at Risk jt. on hukka mõistnud sellise ohtliku loodusvaenuliku tegevuse ja kutsuvad üles Europarlamendi keskkonnakomisjoni liikmeid tegema õiget asja ning toetama ambitsioonika loodusetaastamise määruse vastu võtmist. Rahvaasemikel on veel võimalus toetada siduvaid eesmärke taastamaks kahjustatud ökosüsteeme, pöörata tagasi elurikkuse allakäik ja toetada kohalikke kogukondi.

Euroopa Keskkonnaagentuuri juht Hans Bruyninckx rõhutas äsja oma ametist lahkumisega seotud intervjuus, et elurikkuse kriis on sama ohtlik kui kliimamuutus ja kriitilise tähtsusega eelnõude nagu looduse taastamise määrus tagasilükkamine õõnestab rohepööret. Agentuur on varem teinud ka lühikese ja selge kokkuvõtte vajadusest Euroopa looduse taastamiseks, milles rõhutab, et 81% kaitstavatest elupaikadest, 39% kaitstavatest lindudest ja 63% teistest kaitsealustest liikidest on halvas seisus.

Osa poliitikutest tahab rohepöörde retoorika varjus tegelda rohepesuga. Ärgem laskem sellel sündida.

Miks on looduse taastamise määrus oluline?

Vesi, mida joome, õhk, mida hingame, toit, mida sööme - kõik sõltub looduskeskkonna heast seisust.

81% elupaikadest Euroopas on kehvas seisus. Inimestele ja teistele liikidele elamiskõlbliku keskkonna säilimine eeldab lisaks hoidmisele ka taastamist - kliimakriisi ja elurikkuse kao pidurdamiseks tuleb ökosüsteeme taastada. See eeldab suurt seadusandlikku raamistikku ja tuge. Euroopa Liidu suuruses üksuses, millel on üüratu keskkonna jalajälg nii lokaalselt kui ka globaalselt, peaks eelkõige ise looma võimalused loodussäästlikumaks toimimiseks igas riigis.

Põhimõtteliselt tõmmatakse looduse taastamise määruse maha hääletamisega loodussäästlikule majandamisele pidurit ja antakse sõnum: Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja kalanduskomisjonides istuvad rahvaesindajad ei hooli säilimisest ja pikast plaanist toidujulgeoleku tagamisel.