Kõik uudised

Tänavune ELFi talgusuvi on soohõnguline

29. mai 2020
Maaelublogi
Tänavuse Eestimaa Looduse Fondi (ELF) talguaasta teemaks on sood. Sel puhul on kõik huvilised oodatud kaasa lööma sootaastamise talgutel ning sooretkedel.

Soode taastamiseks vajalikke paise saab sel aastal oma kätega rajada Ohepalus ja Laukasoos. Lisaks talgutele toimuvad sooretked, millede teemad varieeruvad sooputukatest soode pärandkultuurini. Muuhulgas on plaanis korraldada ka väike sookontsert. Lisaks toimub üle Eesti palju teisigi traditsioonilisi looduskaitselisi talguid erinevate koosluste ja liikide abistamiseks ning niitmistreeningud ja niitmisvõistlus. Eelseisvate talgute ja teiste sündmuste kohta jagab ELF jooksvalt infot kodulehel www.talgud.ee

Suurem osa sootalgute paiku asub kaugel teedest, pakkudes võimalust matkata mätlikul ja vetruval maastikul. “Soode talguaasta pakub võimalust minna omadega sohu - sügavale loodusesse, kuhu muidu sageli ei satu. Veel enam - igaüks saab anda oma väärtusliku panuse eriliste koosluste taastamisse. Kuivenduskraavidele turbapaisude ehitamine on füüsiliselt nõudlik, kuid kambaga koos tehes vahva töö, kus turbapätsid liiguvad inimketti mööda käest kätte,” ütles ELFi talgukorraldaja Kadri Aller.

Eestis rajatakse soode taastamisel kuivenduskraavidele turbast paisusid. Kui varem viisid kraavid soodest vett ära, siis kraavi tõkestamisel paisuga hakkab vesi ümbritsevasse kuivendatud pinnasesse laiali valguma ning soo veerežiim saab taastuda. Suurem osa tööst tehakse ära küll koppade abiga, kuid pehme pinnase tõttu ei pääse kõikjale nendega ligi.

“Sood seovad ja talletavad süsinikku ning aitavad leevendada inimtekkelist kliimamuutust. Nende kuivendamine võib selle protsessi tagasi pöörata ja sood lakkavad toimimast süsiniku siduja ja ladustajana - tagajärjeks on hoopis täiendav süsiniku heite allikas. Sestap on oluline hoida soode veerežiimi soodsana. Ent sellest ei ole ka vähem oluline tollele ökosüsteemile omaste liikide elupaiga hoidmine või taastamine, põudadest tingitud veepuuduse leevendamine või suurtest sajuhoogudest põhjustatud üleujutuste ennetamine,” rääkis ELFi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm. Ühtlasi saab nimetada terve rea ökosüsteemiteenuseid, mis soode säilimisel inimese toimetamistele kaasa aitavad. Soode taastamise kohta saab lähemalt teada sooklipist: https://www.youtube.com/watch?v=GSM3pl-4BZM&t=2s

Talgutöid tehakse vabas õhus, lähtudes riiklikult kehtestatud liikumispiirangutest ja soovitustest.

Soode teema-aasta tegevusi (v.a. talguid) rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sootalguid rahastab Euroopa Liidu LIFE programmi projekt „Soode kaitse ja taastamine”.


Rohkem infot:

http://talgud.ee/teema/sood