Kõik uudised

Pärandkoosluste Kaitse Ühing: Eesti peab seisma selle eest, et poollooduslikud kooslused oleksid strateegias mainitud 10% elurikaste ökosüsteemide hulgas põllumajandusmaast

09. september 2020
Maaelublogi
Juulikuus esitas Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ) oma seisukohad Euroopa Komisjoni "Talust taldrikule" strateegia osas. PKÜ hinnangul on "tegu teaduspõhise algatusega, mille poliitilist rakendamist on kaua oodatud. Hiljutised IPBES-i, IPCC, FAO ja IUCN-i aruanded on rõhutanud tungivat vajadust toidutootmise transformatsiooni järele, hoiatades, et tänased toidusüsteemid ei ole kestlikud ning ei võimalda tagada toiduturvalisust kliimamuutuste tingimustes."
 
Kartulivõtt Tartumaal Nõo vallas, august 2020. Foto: Katre Liiv

PKÜ rõhutab, et näeb strateegia üleeuroopalises rakendamises Eestile konkurentsieelist ning kindlasti mitte pidurit, Eesti toidutootmine vajab nii sektori kestlikkuse kui ka Eesti keskkonnaseisundi säilimiseks ja paranemiseks transformatsiooni, milleks "Talust taldrikule" strateegia kahtlemata võimalusi pakub.

Peamised seisukohad:

  • Eesti peaks seisma selle eest, et poollooduslikud kooslused oleksid kindlasti strateegias mainitud 10% elurikaste ökosüsteemide hulgas põllumajandusmaast.
  • Ökosüsteemiteenuste üleriigiline kaardistamine võimaldab meil jõustada põllumajandusmaastike toimimist ja integrereeritud taimekaitset läbi ökosüsteemiteenuste taastamise põllumajandusmaastikes.
  • Mahemaa osakaal ja toidutootmine poollooduslikel kooslustel on kahtlemata teemad, millel on suur ekspordiväärtus. Toidumärgistamisel on võimalik Eestil olla suurepäraseks piloodiks ja meile teadaolevalt on selles vallas juba Eestis suurepärane algatus testimisjärgus olemas. Eesti peaks oma konkurentsieelise säilitamiseks jälgima, et strateegias seatud ambitsioon Euroopa oluliselt intensiivsemate põllumajandustootjate survel ei lahjeneks, sellega kahjustataks Eesti huve.
  • Kindlasti võiks Eesti strateegias märgitust ambitsioonikama eesmärgi seada mahemaa protsendis, seades selleks vähemalt 35% põllumajandusmaa pindalast. Lisaks võiks Eesti võtta eesmärgiks tagada mahetootmisega mittekaetud põllumajandusmaal vähemalt 50% ulatuses ökoloogilise intensiivistamise võtete rakendamise ja nö taastavate põllumajanduspraktikate aktiivse juurutamise.


Põhjalik terviktekst seisukohtadega on kättesaadav siin.