Kõik uudised

Liigirikkad puisniidud väärivad säilitamist 

22. mai 2020
Maaelublogi

Eesti maastikele iseloomulikud puisniidud - puude ja põõsastega metsaheinamaad on kadumas. Seepärast on nende koosluste hooldamine ja taastamine väga tänuväärne töö, ütles keskkonnaminister Rene Kokk, kes maailma elurikkuse päeval külastas Euroopa üht liigirikkaimat paika— Pärnumaal asuvat Nedrema puisniitu. 100 hektari suurune Nedrema puisniit on oma liigirikkuselt unikaalne: siit on leitud 236 liiki soontaimi. Rene Kokk märkis, et see paik annab suurepärase võimaluse loodust tundma õppida tuhandetel inimestel, kes sealsel õpperajal igal aastal jalutavad.

Nedrema puisniit. Foto: Hedvig Liblikas

ELFi eestvedamisel kohtus keskkonnaminister Nedremal puisniitude hooldajatega. Koos mõeldi, kuidas selliste looduskaitsele ülioluliste koosluste kadumist takistada. Kohtumisel arutati niitude hooldamise murekohti ning tutvuti hooldamise tehnikaga. „Niitude hooldamine on väga loodussõbralik põllumajandamise praktika ning niitudel majandajad on siin looduskaitse eesliinil,“ märkis Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert Silvia Lotman. „Tulevikus võiks riigi ja kohalike niiduhooldajate koostöö veelgi hoogu juurde saada ning ka niitude hooldajate omavaheline kogemuste vahetamine muutuda traditsiooniks. “

Puisniitude hooldustoetust taotles möödunud aastal 133 hooldajat kokku pea 830 hektaril. Tartu Ülikooli teadlaste vastselt valminud poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnangu alusel peaks kaitsealuste liikide elupaikade säilitamiseks hoolduses olema pea kümme korda suurem ala puisniite. Tänaseks säilinud teadaolevatest puisniitudest asub aga vaid 56% kaitsealadel.  

Mätiku talumeierei. Foto: Hedvig Liblikas

Poollooduslikud kooslused on olulised ka puhta toidu allikana pakkudes kvaliteetset sööta põllumajandusloomadele. Seetõttu külastati keskkonnaministri ja puisniitude hooldajatega ka Mätiku mahedat talumeiereid ning Oidrema hoiuala puiskarjamaad, kus kasvavad mahedad lambad.

Loe lisaks:

Elurikkuse päeva puhul Nedrema puisniidul alguse saanud hooldajatega kohtumine oli osa ELFi looduskaitse kommunikatsiooniprojektist NaturallyEst -LIFE, mida rahastavad Euroopa Liidu LIFE'i programm ja SA Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.