Kõik uudised

Hinnang: Läänemere kaitseks antud lubadustest on täidetud vähem kui kolmandik

06. märts 2018
Maaelublogi
Maailma Looduse Fond (WWF) avaldas sel nädalal koos Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja teiste partneritega hinnangu, mis näitab ulatuslikke vajakajäämisi Läänemere tegevuskavas antud lubaduste täitmisel. Eesti jääb lubatud tegevuste elluviimisel üheksa riigi arvestuses kuuendale kohale.
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon ehk Helsingi konventsioon on keskne rahvusvaheline lepe meie kodumere kaitseks. Selle raames võeti 2007. aastal vastu Läänemere tegevuskava, millega riigid leppisid kokku 2021. aastaks täitmist vajavad ülesanded. Äsja valminud hinnang (Baltic Sea Action Plan Scorecard 2018) võtab kokku, kui kaugele on Läänemere riigid tegevuskava täitmisega jõudnud.

Hinnang anti vastavalt tegevuskavale neljas valdkonnas: eutrofeerumine, ohtlikud ained, elurikkus ja meremajandus. “Paraku näitab analüüs, et vajalikud sammud tegevuskavas antud lubaduste täitmisel on visad tulema - kümne aasta jooksul on tegevustest ellu viidud vähem kui kolmandik,” rääkis ELFi mereprogrammi juht Aleksei Lotman. “Nii Eesti kui teised Läänemere riigid peavad tõsiselt pingutama, et need suured lüngad täita. Läänemeri on jätkuvalt kehvas seisukorras ning selle parandamiseks on vaja ühist pingutust.”

Keskkonnaorganisatsioonide hinnang tuvastas, et võimalikust 58 tegevusest on ellu viidud 16. Kõige suuremad vajakajäämised esinevad lämmastiku ja fosfori äravoolu vähendamisel, samuti jätab tugevalt soovida mere elurikkuse kaitseks kokkulepitu täitmine. Ohtlike ainete põhjustatud saaste ohjeldamisel on edusamme veidi enam. Läänemere riike hinnati, andes plusspunkte enne tähtaega sooritatud tegevuste eest ning miinuspunkte hilinenud tegevuste eest, õigeaegselt ellu viidud tegevused andsid 0 punkti. Eesti ei saavutanud positiivset üldsummat mitte üheski tegevuskava valdkonnas. Kõige parema (kuid siiski miinusega) punktisumma pälvis Rootsi -11 punktiga, kõige kehvema tulemuse aga Venemaa - 43 punktiga. Eesti sai -29 punktiga üheksa riigi arvestuses kuuenda koha.

Keskkonnaorganisatsioonide värske hinnang on leitav siit: https://goo.gl/ikSLT7