Kõik uudised

ELFi seminar 12.10: Märgalaviljeluse väljakutsed

04. oktoober 2023
Maaelublogi
ELF kutsub EPA messile märgalaviljeluse teemalisele seminarile.
ELFi seminar 12.10: Märgalaviljeluse väljakutsed

Turbaalade põllumajanduslik kasutus kätkeb endas mitmeid väljakutseid – tegutsemist nii märgades kui ka kuivades oludes. Kui neist esimene on omane eelkõige veel vähelevinud märgalaviljeluse aladele, siis kuivad olud iseloomustavad maaparandussüsteemide hulka kuuluvaid alasid. Muutuvad ilmastikuolud esitavad uusi väljakutseid aga mõlemale. Seda ka erinevate poliitiliste suuniste ja seaduste kontekstis, mis peavad muuhulgas oluliseks mullastiku hoidmist ja säilimist, mis turvasmuldade puhul eeldab eelkõige märgasid olusid.

Seminari ettekanne annab ülevaate märgalaviljeluse väljakutsetest ja võimalustest, turvasmuldade kasutusest ja uuringutest Eestis ja piiri taga ning erinevatest poliitilistest suunistest. Seminari käigus tutvustame ka erinevaid märgalaviljeluse tooteid.

Esineja: Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond


Uuri lähemalt ja pane end kirja: http://epamess.ee/elf/