Kõik uudised

Keskkonnaühenduste ettepanek metsandusnõukogus:  alustada lähteülesandega puhtalt lehelt #MAK2030

14. veebruar 2018
Metsablogi
Kui nõukogu esimene arutelu jäi veel pigem formaalseks, siis nüüd läks suhtlus juba veidi sisulisemaks. Päevakorras algatamise töörühma koosseis ja lähteülesanne alusuuringute tellimiseks. Materjalid saabusid asjaosalistele paraku vaid 1,5 tööpäeva ette, mistõttu ei olnud võimalik väga sisulist arutelu pidada.  

Alusuuringute lähteülesande mustand sai mitmetelt metsandusnõukogu liikmetelt kriitikat - väga raske oli aru saada, mida ja miks ikkagi uurida kavatsetakse ning kuidas on kaetud kõik säästva metsanduse komponendid, sh ökoloogiline, kultuuriline, sotsiaalne ja majanduslik. Tartu Ülikool ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) tegid ettepaneku sellisel kujul lähteülesandega mitte edasi minna ning alustada valgelt lehelt.

Ühtlasi anti lühikese materjalide ette saatmise aja kompenseerimiseks nõukogu liikmetele võimalus teha ettepanekuid peale koosolekut.lgatamise töörühma liikmete osas sai täiendavaid ettepanekuid esitada 2 tööpäeva ning lähteülesannete osas 5 tööpäeva jooksul.

Saatsime EKO ettepanekud, kus rõhutasime, et kuna alusuuring on tulevase MAKi oluline sisend, siis ei tohiks selle sisu üle otsustamine piirduda metsandusnõukoguga. Põhjalik arutelu on vajalik ka loodavas arengukava algatamise töörühmas, kus huvipooled on tasakaalus ja erialaeksperdid esindatud.

Samuti avaldasime hämmingut, et alusuuringu dokumendis on viidatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kui alusuuringu rahastaja nõukogu koosolekust tulenevale tähtajale ning vajadusele alusuuringu lähteülesande projekt selleks ajaks kokku panna. Vahemärkusena olgu lisatud, et KIKist rahastamise otsuste ja toetuste summade ettepanekud valmistab ette KeM ise. MAK2030 koostajad peavad endale aru andma, et nende vastutada on riiklikult üliolulise dokumendi koostamine, mille käigus peab tekkima ühiskondlik kokkulepe säästva metsanduse mõiste sisustamiseks. Taoline kokkulepe ei sünni kiirustades ja seetõttu ei ole meie hinnangul kohane seada alusuuringu lähteülesande kokkupanekuks sel viisil ebareaalne tähtaeg.


EKO tehtud ettepanekud tervikuna leiad SIIT!


Postituse autor: Tarmo Tüür