Ullaste puisniidu heaks!

22. august 2019
Kutsume 23. augustil kõiki huvilisi Ullaste puisniidule kell 20 heategevuslikule kontserdile, kus esineb Tõnu Timm ja tema pillipark. Kontserdile eelneb puisniiduhooldusega seotud vestlusring (kell 18), kus osalevad puisniitude hooldusega tegelevad inimesed, tänu kellele meie vähesed puisniidud on säilinud. Kõik on oodatud!
Üritus toimub Salevere Salumäe loovkojas KAART
Lisaks vestlusringile ja kontserdile toimub järgmisel päeval, 24. augustil Ullaste puisniidu hooldustalgud, kus saab juba ise käe külge panna.

Jaga kutset ka sõpradele!