Projekti eesmärgid

NaturallyEst-LIFE projektil on kolm suuremat eesmärki:
  1. Looduskaitse konfliktide lahendamine ja õigusabi pakkumine
  2. Looduskaitse ja Natura 2000 kuvandi parandamine Eesti ühiskonnas
  3. Kommunikatsiooni tõhustamine looduskaitse praktikas
©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.