Looduskaitseline kommunikatsioon

Ettepanekud looduskaitselise kommunikatsiooni parandamiseks.

Looduskaitse ja märgalade konverents on järelvaadatav 20.02.2022

Looduskaitse ja märgalade konverents on järelvaadatav

Looduskaitse ja märgalade konverents toimus 1.-2. veebruar 2022 Tartus. Sellega võeti kokku ka NaturallyEst LIFE porjekti tegevused ja leiti inspiratsiooni tulevikuks. 
Konverents on järelvaadatav teemaplokkide kaupa.

Kogemuste vahetamine Euroopa tasandil
NaturallyEST projekti tiim koos LIFE living Natura 2000 in Bayern projektiga korraldas Natura 2000 kommunikatsiooni kogemuste vahetamise webinari, kus oli osalisi paljudest Euroopa riikidest. 
Silvia Lotmani ülevaade: millest räägime looduskaitse ja märgalade konverentsil?
Eestimaa Looduse Fond korraldab 1.-2. veebruaril looduskaitsele ja märgaladele pühendatud konverentsi. Konverentsi esimene päev on pühendatud looduskaitse laiematele ühiskondlikele küsimustele: miks ja kuidas loodust kaitsta, kas seda on võimalik teha kaasavamalt kui tänaseni Eestis tehtud ja mida teha, kui konfliktid eraomandi ja avalike huvide vahel on juba viinud kohtusaali. Konverentsi teine päev on pühendatud rahvusvahelisele märgalade päevale, räägitakse märgalade väärtustest, hoidmisest, taastamisest ja armastamisest.
Samblikutants pani punkti 1101 samblikuvaatlust toonud harrastusteaduse algatusele
Tänavu jaanipäevast oktoobri lõpuni metsasamblike vaatlusi kogunud algatus „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“ lõppes edukalt 1101 vaatlusega, teadlased on esmased tulemused nüüd ka kokku võtnud. Samblike vaatlemine sai finiši loodusteaduse ja tantsukunsti koostöös, kui Tähtvere Tantsukeskuse noored lõid samblikest inspireerituna tantsulise lühifilmi „Samblike süles“.
©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.