Projekti raames viiakse läbi viis temaatilist õppereisi, toimunud üritused:


  • 15.augustil 2020 toimus pärandniitude hooldajate ja ametnike õppereis Saaremaale tutvuma rannaniitude ja puisniitude hooldamisvõtetega.


  • 18. novembril 2020 toimus ametnikele Natura 2000 metsade teemaline õppereis Lahemaale

©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.