Õppereisid

Projekti raames viiakse läbi viis temaatilist õppereisi, toimunud üritused:

22.mail 2020 toimus puisniitude hooldajate õppereis Nedrema puisniidule

15.augustil 2020 toimus pärandniitude hooldajate ja ametnike õppereis Saaremaale tutvuma rannaniitude ja puisniitude hooldamisvõtetega.
26.augustil 2020
toimus ametnikele Natura 2000 metsade teemaline õppereis Haanja loodusparki

18. novembril 2020 toimus ametnikele Natura 2000 metsade teemaline õppereis Lahemaale9. aprillil 2021 toimub rahvusparkide ja looduskaitsealade elanikele suunatud veebiseminar vanade kaartide kasutamise kohta. Seminaril uuritakse, kus ja milliseid vanu kaarte Eesti ala kohta leida võib ja kuidas neid lugeda.