Projekti tegevused

  • Avaliku arvamuse uuringud ja fookusgrupid
  • Õigusabi pakkumine looduskaitse konfliktide lahendamiseks (looduskaitse nõuandla)
  • Lahendatud juhtumite tutvustamine laiemale avalikkusele
  • Natura 2000 käsiraamatu loomine
  • Koolitused
  • Õppe- ja talgureisid
  • Rahvateaduse kampaaniad
  • Loodusretked ja väliüritused
  • Kogemuste vahetamine Ida-Euroopa regioonis
©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.